Maak kennis met Renske

Aangenaam kennis te maken! 

Cultuur en onderwijs zitten mij in mijn bloed. Ik ben opgegroeid in een onderwijzersgezin, bij ons thuis werd veel muziek gemaakt. Via muziek ontdekte ik mijn grote liefde voor dans en dit bleek - en is nog altijd- verrijkend en bepalend voor mijn leven.

Sinds mijn afstuderen in 1997 aan de opleiding Docent Theaterdans aan de Amsterdamse Hogeschoolvoor de Kunsten bevind ik mij op het snijvlak van cultuur en onderwijs. Ik heb zowel in dienstverband als zelfstandig ondernemer succesvol met verschillende cultuurorganisaties in Nederland samengewerkt in de rol van dansdocent, educatief ontwikkelaar, trainer, adviseur, projectleider en interim teamleider. 

Ik ben een inhoudsgedreven professional met een niet aflatende missie om
alle jonge mensen in contact te brengen met kunst en cultuuronderwijs. Goed cultuuronderwijs draagt bij aan betekenisvol onderwijs, waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen tot creatieve, autonome en open-minded volwassenen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit op iedere school te realiseren is.
Mijn motto: elk groot plan begint met een concrete en haalbare eerste stap,
en iedere stap is waardevol. 

Door de uiteenlopende rollen en werkopdrachten ken ik de cultuureducatiesector van binnenuit. Ik beschik over een groot netwerk, en heb veel ervaring in het zowel on- als offline initiëren van samenwerking en kennisdeling tussen de cultuursector en het onderwijs.

Waar ik warm voor loop....

  • training en advies op het gebied van cultuureducatie voor schoolteams,  leerkrachten, studenten, kunstvakdocenten en culturele organisaties
  • educatiemateriaal ontwikkelen en bewerken
  • organisatie en gespreksleider cultuurevenementen, nascholingsdagen en conferenties
  • schrijven van subsidie aanvragen en verantwoordingen. 
  • goede koffie, en wekelijks een danstraining om kunst weer even lijfelijk te ondervinden!